Καινοτομία και εξωστρέφεια σώζουν

Η κερδοφορία των εταιριών της Viohalco αποδίδεται στα πρόσφατα επενδυτικά προγράμματα, με αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την ικανότητα των εταιριών να προσφέρουν εξατομικευμένες, καινοτόμες λύσεις στους πελάτες τους σε όλο τον κόσμο.
Οι χαμηλότερες τιμές των μετάλλων πίεσαν τις πωλήσεις της Viohalco
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Viohalco διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 1.519 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 12% σε ετήσια βάση.
 Όπως αναφέρει η διοίκηση η πτώση αποδίδεται αφενός στις χαμηλότερες τιμές χάλυβα, και αφετέρου στις χαμηλότερες τιμές χαλκού και αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), καθώς και των premiums τους.
Πρόκειται για τα ενοποιημένα μεγέθη των θυγατρικών εταιρειών Χαλκόρ, Σωληνουργεία Κορίνθου, Ελληνικά Καλώδια αλλά και των εταιρειών ΕΛΒΑΛ, Σιδενόρ που έχουν απορροφηθεί από τη μητρική Viohalco
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση σε 124 εκατ ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος αυξήθηκαν σε 11,5 εκ. ευρώ έναντι 7,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων των κλάδων χάλυβα και χαλκού. Τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 1.599 εκατ. ευρώ έναντι 1.499 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015, εξαιτίας  χαμηλότερων ταμειακών διαθεσίμων και υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, λόγω της εκτέλεσης νέων έργων καλωδίων και σωλήνων.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, το επιχειρησιακό περιβάλλον της Viohalco επηρεάστηκε αρνητικά από το συνεχιζόμενο μέτριο παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης, τις αρνητικές τάσεις στη βιομηχανία χάλυβα, τις χαμηλότερες τιμές χάλυβα, χαλκού και αλουμινίου, καθώς και από τις περαιτέρω καθυστερήσεις στα έργα σωλήνων χάλυβα ανά την υφήλιο.
«Ωστόσο, η κερδοφορία των εταιριών της Viohalco υποστηρίχτηκε από το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα που αποδίδεται στα πρόσφατα επενδυτικά προγράμματα, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η σημαντική αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και η ικανότητα των εταιριών να προσφέρουν εξατομικευμένες, καινοτόμες λύσεις στους πελάτες τους σε όλο τον κόσμο. Το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2016, ενώ η ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ είχε θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Viohalco», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.
ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  03/10/2016
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s