Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές (1)

 

Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα τη γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:
 • Σωστό σχεδιασμό (design)
 • Μελετημένη συσκευασία
 • Πιστοποίηση (προϊόντος και υλικών συσκευασίας)

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει οδηγήσει, περισσότερο από ποτέ, στην απελευθέρωσή τους και στην προσφορά πολλών δυνατοτήτων σε κάθε επιχείρηση να επεκταθεί σε αυτές. Η είσοδος βέβαια, στην παγκόσμια αγορά παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους και πρέπει να μελετηθεί με προσοχή και να μην αντιμετωπιστεί σαν μια ευκαιριακή προοπτική της επιχείρησης.

Τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που έχει μια επιχείρηση από την εξαγωγή των προϊόντων της μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

 • Οικονομίες κλίμακας
 • Αύξηση των πωλήσεων
 • Αύξηση των κερδών
 • Μείωση της εξάρτησης της επιχείρησης από την εγχώρια αγορά
 • Απόκτηση τεχνογνωσίας
 • Ενδυνάμωση της θέσης του προϊόντος στην εγχώρια αγορά

Εκτός όμως από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην επιχείρηση, για ανάπτυξη και επέκταση, υπάρχουν και προκλήσεις και απειλές πολλές φορές, που πρέπει να διαγνωστούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν. Αυτές θα μπορούσαν να είναι:

 • Αυξημένα κόστη παραγωγής ή λειτουργίας
 • Προσαρμογές στη διοίκηση της επιχείρησης
 • Ανταγωνισμός
 • Μακροπρόθεσμη απόδοση της επένδυσης
 • Γραφειοκρατικές διαδικασίες

Ξεκινώντας, πρέπει να αναφερθεί ότι ο επιχειρηματίας θα πρέπει να γνωρίζει και να λάβει υπόψη του:

 • Την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος
 • Τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης
 • Τη χρηματοδότηση της επιχείρησης
 • Τις προσδοκίες και τους στόχους

Προκειμένου ο επιχειρηματίας να ερευνήσει τη θέση του προϊόντος του στις ξένες αγορές πρέπει να λάβει υπόψη του παράγοντες όπως:

 • Ποιοί είναι οι πιθανοί πελάτες-στόχος
 • Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του ίδιου του προϊόντος
 • Ποιά η παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s