Βραβεία καινοτομίας στο Δημόσιο

 

 Δέκα προτάσεις καινοτόμων εφαρμογών με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών στο Δημόσιο και τη διευκόλυνση των πολιτών, κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, διεκδικούν τη βράβευσή τους στον 1ο Διαγωνισμό «ΙΤ 4 Gov»

ΑΠΕ – ΤΟ ΒΗΜΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  04/04/2016

Δέκα καινοτόμες εφαρμογές για βραβείο στο Δημόσιο
Στιγμιότυπο αρχείου από εξυπηρέτηση δημοτικής υπηρεσίας της Αθήνας. Καινοτόμες προτάσεις για καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου επιχειρούν να εξαλείψουν τη φυσική παρουσία για δηλώσεις, αιτήσεις κ.λπ. με τη χρήση της νέας τεχνολογίας (ΑΠΕ)
1

.
Επελέγησαν από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού που διοργανώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με τα υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Επελέγησαν και μπήκαν στην τελική ευθεία, παρουσιάζοντας η κάθε μια πρωτοπόρες λύσεις μέσω της νέας τεχνολογίας, για αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Θα διεκδικήσουν να τιμηθούν με τα εξής βραβεία: 1ο βραβείο: 4.000€, 2ο βραβείο: 2.000€, 3ο βραβείο: 1.000€
Το Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα εξαγοράς, με το ποσό των 10.000 ευρώ εκάστη, εφαρμογών που θα βραβευθούν. Η παρουσία και η βράβευση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στις 13 Απριλίου 2016 στις 16:00 στο Μέγαρο Μουσικής,
Οι τρεις νικητές θα επιλεγούν από τις εξής 10 προτάσεις που προκρίθηκαν:
 
AITIMATA.GR
Τα AITIMATA.GR προτείνουν μία διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να υπογράφουν ψηφιακά οποιοδήποτε έγγραφο και να το υποβάλουν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής του εγγράφου η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία παραλαβής του.
Στην πρόταση προβλέπεται η παροχή κατάλληλης διεπαφής (webservice) ώστε να διαλειτουργεί με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διαχείρισης / διακίνησης εγγραφών των φορέων του Δημοσίου.
Σκοπός της υπηρεσίας στο τελικό της στάδιο ολοκλήρωσης να ελαχιστοποιήσει και να εξαλείψει εντελώς την ανάγκη να προσέρχονται οι πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες για την κατάθεση αιτημάτων ή αιτήσεων.
El Recibo (#apodeiksi)
Η προτεινόμενη εφαρμογή στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προσφέροντας ένα «παιχνίδι της απόδειξης». Δίνονται στους καταναλωτές κατάλληλα κίνητρα με σκοπό να ενισχύσουν την τάση τους να συλλέγουν αποδείξεις και να «αμείβονται» κατά κάποιον τρόπο οι κόποι τους (με τίτλους, εκπτώσεις, επίπεδα, ανταγωνισμό κτλ.).
Αξιοποιεί τη διαφήμιση των κορυφαίων έντιμων επιχειρήσεων και των χρυσών, ασημένιων, χάλκινων καταναλωτών και χρηστών, κινητοποιώντας το κοινό να εντάσσεται μόνο του σε ένα συνεχή διαγωνισμό που όμως φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή τη συλλογή και κατηγοριοποίηση αποδείξεων. Επιπλέον, η εφαρμογή του παρέχει κίνητρα τόσο υλικά, π.χ. ο υπολογισμός της έκπτωσης φόρου εισοδήματος συμμετοχή σε κληρώσεις του υπουργείου Οικονομικών, όσο και άυλα (gamification, loyalty scheme).
Ο καταναλωτής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις συναλλαγές του και να υπολογίζει τα έξοδά του σε χρονικό διάστημα που αυτός επιλέγει (π.χ. έξοδα εβδομάδας). Η εισαγωγή της απόδειξης στο αποθετήριο γίνεται με τρεις τρόπους:
α. με φωτογραφία της απόδειξης και αυτόματη αναγνώριση των απαραίτητων
δεδομένων όπως ΑΦΜ επιχείρησης, ποσό, ημερομηνία κτλ. (beta)
β. χειροκίνητη συμπλήρωση των στοιχείων της απόδειξης (ΑΦΜ εταιρείας, επωνυμία, περιοχή, ημερομηνία, συναλλαγή) και συνοδευτική φωτογραφία της απόδειξης και
γ. μέσω του bar code της εκάστοτε απόδειξης.
EyeQueue
Τo EyeQueue είναι μία web-based εφαρμογή σειράς προτεραιότητας που επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών (εργοδότες, προϊστάμενοι κ.ά.) να οργανώνουν και να ελέγχουν τα ραντεβού τους σε πραγματικό χρόνο. Από τη μεριά των αποδεκτών των εν λόγω υπηρεσιών (υπάλληλοι, πελάτες, κοινό κ.ά.) το EyeQueue επιτρέπει στον χρήστη να «μπαίνει» στη σειρά προτεραιότητας χωρίς να χρειάζεται να περιμένει στην ουρά. Το σύστημα αυτό αφορά web based εφαρμογή και services μέσω app (android, ios) σε smartphones αλλά και παραδοσιακών κινητών τηλεφώνων.
Λειτουργεί και μέσω του υπάρχοντος server/network Δικτύου, σαν SaaS (Software as a Service) και cloud υπηρεσιών ενώ παρέχει και τη δυνατότητα διασύνδεσης με την παραδοσιακή κεντρική μονάδα επεξεργασίας, την εκτυπωτική μονάδα (μηχανή έκδοσης εισιτηρίων), τον κεντρικό φωτεινό πίνακα και ηχητικών ειδοποιήσεων. Υποστηρίζει επίσης την αποστολή ειδοποίησης με μήνυμα κειμένου sms (για παλιότερες τεχνολογίες κινητών). Παρέχει ακόμη στατιστικά σε πραγματικό χρόνο ενώ υποστηρίζει τη δυνατότητα εναλλαγής γλώσσας λειτουργίας.
ΝΟΜΟΘΕΣΙ@: Πλατφόρμα για την ελληνική νομοθεσία
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙ@ σκοπεύει να αποτελέσει τη διαδικτυακή διεπαφή για την ενσωμάτωση τριών πολύ βασικών υπηρεσιών, που θα συντελέσουν στην περαιτέρω εμβάθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα:
* Πλήρη μηχανογράφηση της ελληνικής νομοθεσίας σε πραγματικό χρόνο κατά την δημοσίευση των φύλλων Εφημερίδων της Κυβερνήσεων από τις υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου.
* Πλήρη ελεύθερη πρόσβαση στην νομοθεσία μέσω σύγχρονης διαδικτυακής εφαρμογής για τους πολίτες. Ανεπτυγμένες υπηρεσίες αναζήτησης και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων.
* Ανοιχτή διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) με σκοπό τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας τόσο στο πλαίσιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσο και ενσωμάτωση – διασύνδεση των νέων ανοιχτών νομοθετικών δεδομένων από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους η ΝΟΜΟΘΕΣΙ@ έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο εκφρασμένο σε OWL οντολογία, η οποία αναπαριστά επέκταση της ευρωπαϊκά αναγνωρισμένης οντολογίας CEN Metalex, και η οποία αναπαριστά με λεπτομέρεια τόσο τα δομικά στοιχεία του κάθε νόμου (από εδώ και στο εξής νομοθετικό έγγραφο), αλλά και τα νομοθετικά γεγονότα που το πλαισιώνουν με αιχμή τις νομοθετικές τροποποιήσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει τη δυνατότητα παραγωγής αυτοματοποιημένων αναβαθμισμένων εκδόσεων του εκάστοτε νομοθετικού εγγράφου παρέχοντας το ισχύον νομικό κείμενο και παραβάλλοντας με σαφήνεια τις όποιες νομοθετικές τροποποιήσεις. Παράλληλα παρέχει την κατάλληλη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) για την υλοποίηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών.
NoPaperGov
Το NoPaperGov είναι μια εφαρμογή κινητού (mobile application) που αποτελεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη εγγράφων – δικαιολογητικών στο κινητό και στις λοιπές φορητές συσκευές του πολίτη. Στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη συνεχή αναπαραγωγή των ίδιων εγγράφων. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποθηκεύουν, να διαχειρίζονται και να ανταλλάσσουν έγγραφα που τους αφορούν και τα οποία απαιτούνται στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.
Παραδείγματα εγγράφων αποτελούν τα διάφορα πιστοποιητικά του δημοτολογίου, η βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας, άδειες, αποφάσεις οργάνων, χρεώσεις και γενικά όλα τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τον δήμο. Επίσης η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη μπορεί να συμπληρώνεται με οποιοδήποτε χρήσιμο προσωπικό έγγραφο για συναλλαγές με διάφορες υπηρεσίες όπως αντίγραφο πτυχίου, φωτοτυπία ταυτότητας. Η μεταφορά γίνεται μέσω ασύρματων τεχνολογιών όπως wi-fi. Υποστηρίζονται διάφορες μορφές αρχείων και τα έγγραφα κατηγοριοποιούνται με ετικέτες.
Η εφαρμογή επιτρέπει στον κάτοχό της να τροφοδοτήσει τον υπάλληλο του οργανισμού στο σημείο εξυπηρέτησης με τα έγγραφα που του ζητούνται. Μέσω του ίδιου διαύλου επικοινωνίας, στη συνέχεια ο υπάλληλος μπορεί να αποστείλει ένα έγγραφο/ψηφιακό αντίγραφο στη συσκευή του χρήστη έτσι ώστε να εμπλουτίσει ή να επικαιροποιήσει την βιβλιοθήκη του. Στην περίπτωση αυτή, το έγγραφο αυτό θα μπορούσε να φέρει την ψηφιακή σφραγίδα του οργανισμού. Στη συνέχεια, ο πολίτης μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην επόμενη υπηρεσία μέσω του ίδιου συστήματος χωρίς να χρειάζεται η εκτύπωσή του.
Portal πληροφόρησης & καταχώρισης αιτημάτων ίδρυσης εταιρειών
Η λύση που προτείνεται είναι ένα ολοκληρωμένο web portal πληροφόρησης και καταχώρησης των αιτήσεων για ίδρυση όλων των ειδών επιχειρήσεων (ατομικές / εταιρικές: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί και Κοινωνική Επιχείρηση). Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ίδρυση οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης εύκολα και γρήγορα online, χωρίς να απαιτείται καμία επίσκεψη σε κάποια δημόσια υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του portal είναι οι εξής:
1. Πληροφόρηση για το κάθε είδος εταιρείας.
2. Πληροφόρηση για τα βήματα που απαιτούνται για την ίδρυση της εταιρείας καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε βήμα.
3. Ενεργοί σύνδεσμοι που περιέχουν τις φόρμες που απαιτείται να συμπληρώσει ο χρήστης, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένος και να εξοικονομήσει χρόνο.
4. Προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τη ΔΟΥ ή/και το ασφαλιστικό ταμείο όπου ανήκει ο χρήστης.
5. Διασύνδεση με υπηρεσίες χαρτών Google για πλοήγηση στις διάφορες υπηρεσίες.
6. Για τα είδη εταιρειών που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες μίας στάσης (ΥΜΣ), το portal προσφέρει όλες τις απαραίτητες φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν καθώς και τη δυνατότητα αποστολής τους προς την υπηρεσία που επιθυμεί ο χρήστης.
sense.city
Η πλατφόρμα sense.city προσφέρει τα εργαλεία για την ενεργοποίηση των πολιτών, τη δημιουργικότητα, τον σχεδιασμό και την επικοινωνία στα χέρια του καθενός και καλεί για συλλογική σκέψη και δράσεις τόσο τους πολίτες όσο και τους φορείς της πόλης.
Οι πολίτες μέσω της εφαρμογής sense.city για κινητές συσκευές μπορούν να αναφέρουν προβλήματα που συναντούν στη πόλη και να βοηθούν στην ενημέρωση συμβάντων τόσο τους τοπικούς φορείς όσο και τους συμπολίτες τους.
Παρέχεται η δυνατότητας στους χρήστες της αποστολής από το σημείο που βρίσκονται στην πόλη μέσω της κινητής συσκευής τους προβλημάτων που σχετίζονται με: καθαριότητα, φωτισμό, ύδρευση, οδόστρωμα.
Ακόμη μπορούν να στείλουν τη διάθεση που τους δημιουργεί ένα σημείο στην πόλη: π.χ. ένα όμορφο καθαρό πάρκο μπορεί να δημιουργεί θετική ανάδραση, ενώ ένας βρώμικος δρόμος πολύ αρνητική.
Τα δεδομένα είναι ανώνυμα, ενώ το γεωγραφικό στίγμα δίνεται αυτόματα από τη κινητή συσκευή. Εάν υπάρχει δίκτυο το συμβάν στέλνεται αμέσως αλλιώς αποθηκεύεται για τη στιγμή που ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτόν, δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να καταγραφεί το πρόβλημα, αλλά και το πόσο έντονα επηρεάζει τους πολίτες ανάλογα με τον αριθμό των πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να επιλυθεί το πρόβλημα.
Ανοικτή Ελληνική Νομοθεσία
Η εφαρμογή «Ανοικτή Ελληνική Νομοθεσία» στοχεύει στην ανοικτή διάθεση του περιεχομένου και των περιγραφών (metadata) των νομοθετημάτων της ελληνικής νομοθεσίας στον παγκόσμιο ιστό με τέτοιον τρόπο που θα επιτρέπει την εύκολη και ελεύθερη επαναχρησιμοποίησή τους για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση η οποία αξιοποιεί τις αρχές και τα πρότυπα των διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked data).
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:
• Ανοικτή πρόσβαση: (α) μοντελοποίηση του περιεχομένου και της περιγραφής μερικών ενδεικτικών νομοθετημάτων χρησιμοποιώντας το μοντέλο δεδομένων RDF, διασυνδέοντας σημασιολογικά τα νομοθετήματα, και επαναχρησιμοποιώντας ευρέως χρησιμοποιούμενες οντολογίες (π.χ. European Legislation Identifier) και σχήματα (π.χ. Ραπτάρχης), και (β)ανοικτή διάθεση τους μέσω SPARQL endpoint, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση περίπλοκων ερωτημάτων στις περιγραφές των νομοθετημάτων.
• Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας την ανοικτή πρόσβαση στη νομοθεσία: (α) ανεύρεση νομοθετημάτων με χρήση θεματικών πεδίων (Ραπτάρχης), (β) περιήγηση στο περιεχόμενο των νομοθετημάτων και προβολή της ισχύουσας έκδοσης του νομοθετήματος κάθε χρονική στιγμή λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί το νομοθέτημα, και (γ) οπτικοποίηση της διασύνδεσης μεταξύ των νομοθετημάτων με χρήση δια-δραστικών γράφων.
 
Επέκταση Λειτουργικών Δυνατοτήτων της Πλατφόρμας Διαβούλευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης
Η πρόταση προτείνει ψηφιακή πλατφόρμα διαβουλεύσεων η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη του διαλόγου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον σχεδιασμό δράσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης παρέχοντας ένα σύνολο από τεχνικές δυνατότητες, συμβατές με τα εθνικά / ευρωπαϊκά πλαίσια διαβουλεύσεων και με τη φιλοσοφία της ΕΕ για τη δομημένη συμμετοχή των εμπλεκόμενων.
Η προτεινόμενη πλατφόρμα εκτός από την δυνατότητα της διαβούλευσης διαθέτει δύο βασικές δυνατότητες:
1. Οι χρήστες μέσω της τεχνικής του crowdsourcing μπορούν να ανεβάζουν περιεχόμενο, προτάσεις, ιδέες και σχόλια για έργα, προκειμένου να αναπτύσσεται διάλογος σε συνεργασία με τους υπεύθυνους από τον δήμο χειριστές της πλατφόρμας και το προσωπικό σχετικών φορέων για τα θέματα της εκάστοτε διαβούλευσης παρέχοντας τη δυνατότητα της συνδιαμόρφωσης του περιεχομένου που η πλατφόρμα θα διαθέτει.
2. Τη δυνατότητα αποτύπωσης με γεωγραφική αναφορά των προβλημάτων που εδράζονται στα όρια του Δήμου της Νέας Σμύρνης, καθώς και των προτεινόμενων ιδεών, προτάσεων και λύσεων.
ΜΙΤΟΣ
Ο «ΜΙΤΟΣ» αποτελεί μια εφαρμογή που διευκολύνει ουσιαστικά την αναζήτηση μέσω Android smart phone ή tablet, προκηρύξεων φορέων του ελληνικού Δημοσίου. Η αναζήτηση γίνεται από το ΚΗΜΔΗΣ, που αποτελεί τη βάση δεδομένων των προκηρύξεων που έχουν αναρτήσει οι φορείς του ελληνικού Δημοσίου.
Στοχεύει στη βελτίωση της επαφής του χρήστη (φυσικού προσώπου ή εταιρείας που αναζητά διαγωνισμούς του Δημοσίου ώστε να συμμετάσχει σε αυτούς), με το ΚΗΜΔΗΣ και μειώνει σημαντικά τους χρόνους πρόσβασης σε συγκεκριμένη πληροφορία ενώ ενημερώνει τον χρήστη αν υπάρχει κάποια νέα προκήρυξη που τον ενδιαφέρει
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s