Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν η επενδυτική πρόταση κριθεί επιχορηγούμενη.

Το Νέο αυτό Πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε μια σειρα από στρατηγικούς τομείς που περιλαμβάνει την Πληροφορική, Τεχνολογία, Βιομηχανία Τροφίμων, Δημιουργικές Βιομηχανίες, Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, και Υγεία. Επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2015. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και 50% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν απαιτείται φυσικός φάκελος με δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής.

Το Νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς: Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική, Τεχνολογία και Υγεία. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 130 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων.  Το παρόν πρόγραμμα του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 52 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να ενεργοποιηθεί του επόμενους μήνες. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 40% των δαπανών και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό έργο από 15.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s