Επαγγέλματα με μέλλον

 

Επαγγέλματα με μέλλον στον καιρό της κρίσης

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας κ. Κωνσταντίνος Κότιος και Χρήστος Ταουσάνης –www.e-employ.gr– πραγματοποίησαν μια μελέτη συνοψίζοντας στοιχεία από πρόσφατες έρευνες, με στόχο να εντοπίσουν αυτές τις τάσεις – επαγγέλματα αλλά και να επιχειρήσουν την όποια σύνδεση με το υπάρχον εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τα δεδομένα που επιλέχθηκαν για τα επαγγέλματα με βάση τα κριτήρια της επιστημονικής ομάδας της Employ αντλήθηκαν από τη μελέτη του Σ.Ε.Β., του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), από τη μελέτη της McKinsey «Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», από τη μελέτη του Ο.Ε.Ε. – ΠΑ.ΠΕΙ. (Μάιος 2013), του Economic Modeling Specialists για τις παγκόσμιες τάσεις και άλλες μελέτες με βάση εγχώρια και διεθνή δεδομένα. Ακολούθως παρατίθενται ειδικότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναμένονται να έχουν αυξανόμενη απασχολησιμότητα στην επόμενη δεκαετία στην ελληνική αγορά εργασίας.Παραθέτουμε τις “χρυσές κατηγορίες”

Εκπαίδευση – Αγωγή

.  Στελέχη Διά Βίου Εκπαίδευσης – Κατάρτισης

.   Εκπαιδευτικοί ειδικευμένοι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Τηλεκπαίδευση

.   Εκπαιδευτές Ενηλίκων

 .   Διερμηνείς – Μεταφραστές

 .  Ειδικοί Παιδαγωγοί

Προγράμματα σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις στα θεματικά πεδία αυτά παρέχονται π.χ. στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής σε προπτυχιακό επίπεδο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και σε Μ.Π.Σ. για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει σε προπτυχιακό επίπεδο το κατ’ εξοχήν πρόγρα- μμα μετάφρασης – διερμηνείας.

Τουριστικός Τομέας

 • Στελέχη Τουριστικών Υπηρεσιών
 • Οικονομολόγοι Τουρισμού
 • Ξεναγοί
 • Στελέχη Ιατρικού Τουρισμού

Προγράμματα σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις στα θεματικά πεδία αυτά παρέχονται π.χ. στις Α.Σ.Τ.Ε., στα Τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας (ταχύρυθμα προγράμματα ξεναγών), στη Σχολή Ξεναγών, στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο κλασικό είναι το M.B.A. στο Tourism Management

 

Οικονομία – Διοίκηση

 • Αναλογιστές
 • Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές
 • Marketeers
 • Μηχανικοί Διοίκησης
 • Ορκωτοί Λογιστές
 • Οικονομολόγοι Περιβάλλοντος

Προγράμματα σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις στα θεματικά πεδία αυτά παρέχονται π.χ. στα Τμήματα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ενώ υπάρχουν και αρκετές επαγγελματικές εξειδικεύσεις πέρα από μεταπτυχιακά προγράμματα και σε τμήματα όπως το Στατιστικής & Ασφαλιστικής.

Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες

 • Τεχνικοί Οπτικής Ινας
 • Προγραμματιστές Λογισμικού, Εφαρμογών και Λογισμικού
 • Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων
 • Αναλυτές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Mobile Applications Developer
 • Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης

Στα Τμήματα Πληροφορικής στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχονται περισσότερες από 40 διαφορετικές εξειδικεύσεις στις τηλεπικοινωνίας, στα δίκτυα, στην τηλεματική, στη βιοπληροφορική κ.λπ. Είτε αναφερόμαστε σε Τμήματα Πληροφορικής, είτε σε Η.Μ.Μ.Υ, ή εφαρμοσμένης πληροφορικής.

Τομέας Ενέργειας

 • Βιοκλιματικοί Σχεδιαστές
 • Μηχανικός Γεωθερμικών Εργων
 • Μηχανικός Δικτύων Ανανεώσιμης Ενέργειας
 • Τεχνικός Αιολικών Εγκαταστάσεων
 • Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 • Τεχνικός Επεξ. Απορριμμάτων
 • Ενεργειακοί Μελετητές
 • Περιβαλλοντικός Αρχιτέκτονας
 • Μηχανικοί Α.Π.Ε. – Πετρελαίου

Προγράμματα σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις στα θεματικά πεδία αυτά παρέχονται από τα αντίστοιχα τμήματα του Πολυτεχνείου, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγοι Μηχανικοί καθώς και από Τμήματα Μηχανικών Αντιρρύπανσης, Αυτοματισμού Τ.Ε. τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Πρωτογενής Τομέας

 • Γεωπόνος Εναλλακτικών Καλλιεργειών
 • Ιχθυολόγος – Ιχθυοπαθολόγος
 • Τεχνολόγος Αρδεύσεων
 • Τεχνολόγος Ποιότητας
 • Βιοτεχνολόγοι

Στα Γεωπονικά Τμήματα, είτε ως προπτυχιακά προγράμματα είτε ως κατευθύνσεις, τα προαναφερθέντα επαγγέλματα αντιπροσωπεύονται από αντίστοιχα προγράμματα σπουδών και μάλιστα έχουν υλοποιηθεί και καινοτόμα Μ.Π.Σ. για εμβάθυνση σε όλα τα επιμέρους πεδία π.χ. στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, τμήματα όπως το Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε εξειδικεύσεις που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας κ.λπ.

Θετικές Επιστήμες

 • Μαθηματικός – Πληροφορικός
 • Τοξικολόγος
 • Χημικός Μηχανικός
 • Φαρμακευτικός Μηχανικός
 • Μοριακός Βιολόγος

Στις Θετικές Επιστήμες είναι ξεκάθαρα τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Βέβαια και σε αυτήν την περίπτωση λόγω του πλήθους αλλά και της διαφοροποίησης των προγραμμάτων καινοτομία – διαφοροποίηση και εμβάθυνση σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να αποκτήσει ο αυριανός επιστήμονας κυρίως από Μ.Π.Σ.

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

 • Κλινικός Φαρμακοποιός
 • Κλινικός Ψυχολόγος
 • Ιατρός Επείγουσας Ιατρικής
 • Τηλε-Ιατρός
 • Ιατρός-Πληροφορικός
 • Νοσηλευτής Γηριατρικής
 • Εργοθεραπευτής
 • Βιογενετιστής
 • Ραδιοογκολόγος χειρουργός

Τα προαναφερθέντα επαγγέλματα συνδέονται άμεσα με τις Ιατρικές Σχολές σε συνδυασμό είτε με την επιλογή αντίστοιχης ειδικότητας ή και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, με το Τ.Ε.Ι. Εργοθεραπείας και τα Τμήματα Ψυχολογίας και Νοσηλευτικής.

Τομέας Μηχανικής – Μηχανολογίας

 • Μηχανικός Αυτοματισμού
 • Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
 • Μηχανικός Υλικών
 • Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Industrial Engineer)
 • Νανοτεχνολόγος
 • Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας

Στον συγκεκριμένο κλάδο τα Πολυτεχνεία τροφοδοτούν αυτές τις ειδικότητες αλλά και σχετικά Τ.Ε.Ι., ενώ τμήματα όπως π.χ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης προσπαθούν να καλλιεργήσουν έναν πιο τεχνοκρατικό προσανατολισμό στο μελλοντικό επαγγελματία.

Οι μηχανικοί είχαν ταυτιστεί στην Ελλάδα κυρίως με τις κατασκευές. Ωστόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη  διεισδύουν σε πολλούς κλάδους τις οικονομίας  λόγω και του πολυσύνθετου αντικειμένου τους.

 

ΠΗΓΗ:ethnos.gr –  ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s